Druhy trezorov

Základné informácie o trezoroch
Trezory sú určené na bezpečnú úschovu dôležitých dokumentov, peňažných hotovostí, osobných zbraní a iných cenných predmetov. Trezory sú certifikované podľa európskej normy STN EN 1143-1 a sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried. Podľa spôsobu inštalácie ponúkame rôzne kategórie trezorov. Povrchová úprava trezorov je štrukturálnym pololesklým lakom v rôznych odtieňoch podľa firiem.

Značenie trezorov

podľa konštrukcie a zabudovania:

 • W - stenový trezor na zabudovanie do steny
 • F - podlahový trezor na zabudovanie do podlahy
 • M - nábytkový trezor
 • G - nábytkový trezor so zvýšenou bezpečnostnou triedou II
 • GT - nábytkový trezor so zvýšenou bezpečnostnou triedou III

podľa vybavenia:

 • S - vnútorná uzamykateľná schránka pre trezory a skrine
 • Z - vybavenie pre uloženie zbraní v trezore
 • P - prídavný podstavec pre trezory
 • WHM - výklopný vhadzovací mechanizmus pre trezory YETY
 • VHS - vhadzovacia šachta cez stenu do trezora
 • VHO - vhadzovací otvor pre jednoplášťové schránky SBS

podľa druhu zámkov:

 • K, MK, MKN, EL, EN, EC, EP, EPH, KK, KMK, KEL, KEN, KEC, KEP
  (pre detailný popis sa pozri na - Trezorové zámky)

Trezorové zámky


K - kľúčový zámok MAUER

MK - mechanický zámok LA-GARD

EP - elektronický zámok E-Pass M-Lock

EN - elektronický zámok M-Lock

EL - elektronický zámok LA-GARD BASIC

EC - elektronický zámok SECU

Značenie trezorov podľa druhu zámkov:

 • K - zámok MAUER na trezorový kľúč (v názve sa neuvádza)
 • MK - mechanický kombinačný zámok LA GARD, alebo M-Lock
 • MKN - trojcastný mechanický kombinačný zámok LA GARD, alebo M-Lock
 • EL - elektronický kombinačný zámok LA GARD Basic
 • EN - elektronický kombinačný zámok M-Lock
 • EC - elektronický kombinačný zámok SECU
 • EP - elektronický kombinačný zámok E-Pass M-Lock
 • EPH - elektronický kombinačný zámok E-Pass M-Lock v hotelovej verzii
 • KK - dva zámky MAUER na trezorový kľúč
 • KMK - zámok MAUER na trezorový kľúč a mech. kombinač. zámok LA GARD (M-Lock)
 • KEL - zámok MAUER na trezorový kľúč a el. kombinač. zámok LA GARD Basic
 • KEN - zámok MAUER na trezorový kľúč a elektronický kombinač. zámok M-Lock
 • KEC - zámok MAUER na trezorový kľúč a elektronický kombinač. zámok SECU
 • KEP - zámok na trezorový kľúč a elektronický kombinač. zámok E-Pass M-Lock

Príplatková výbava trezora

 • vnútorné uzamykacie schránky
 • vnútorné police naviac, vysúvateľné police
 • trezorové kľúče naviac
 • trezorové zámky vyšších bezpečnostných tried
 • mosadzné prevedenie zámkov
 • opačné ľavé otváranie dverí
 • pečatiace lôžko dverí
 • vhadzovací mechanizmus, vhadzovacia šachta
 • výbava pre uloženie dlhých zbraní pre trezory na zbrane
 • podstavec trezora
 • úprava rozmerov trezora
 • neštandardné kotviace otvory
 • farebne prevedenie podľa vzorkovnika
 • vnútro trezora pokryté textilným velúrom
 • zapustená kľuka, zapustený číselník
 • magnetický kontakt, otrasový snímač s inštaláciou

Doplnková výbava k trezorom


Vhadzovací mechanizmus pre trezory YETY

Vhadzovací mechanizmus cez stenu pre trezory YETY

Mosadzné prevedenie zámku EL a kľuky

Vnútorná schránka trezora


Vnútorná schránka trezora s elektronickým EP zámkom

Velúrový poťah vnútra trezora

Zapustený číselník MK

Vzorkovník farieb a velúrov

Vzorkovník farieb:


biela

svetlosivá

achátová

myšacia sivá

antracitová

čierna

olivovohnedá

Vzorkovník velúrov:


červený

vínovočervený

fialový

modrý

béžový

zelený