Archivačné bezpečnostné skrine (Spell SB)


SBA 4

SBA 4 ENSBA 7

SBA 7 EP

Parametre

Základný
typ
Základné rozmery
(v x š x h) v mm
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Trieda
bezpečnosti
Počet
zakladačov
Odvodené varianty základného typu podľa nainštalovaných zámkov
Vonkajšie Vnútorné
SBA 4 1505x360x370 1499x354x318 168 78 - 16 SBA 4 EP, EN, KMK, KEP, KEL
SBA 7 1505x600x370 1499x594x318 283 110 - 28 SBA 7 EP, EN, KMK, KEP, KEL