Nábytkové trezory (Spell SB)


SBM 01 EN

SBM 02 KMK

SBM 03

SBM 04 KEL

YETY KMK

YETY 7 KMK

YETY 9 EL

YETY 11 KMK

YETY 13

YETY 15

Parametre

Základný
typ
Základné rozmery
(v x š x h) v mm
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Trieda
bezpečnosti
NBÚ
SR
Odvodené varianty základného typu podľa nainštalovaných zámkov
Vonkajšie Vnútorné
SBM 01 246x326x235 180x260x152 7 25 0.   SBM 01 MK, EL, EN
SBM 02 306x411x305 240x345x222 18 40 I.
0.
3 (T)
 
SBM 02 MKN, EN, KK, KMK, KEL
SBM 02 MK, EL
SBM 03 431x411x380 365x345x297 37 58 I.
0.
3 (T)
 
SBM 03 MKN, EN, KK, KMK, KEL, KEN
SBM 03 MK, EL
SBM 04 566x411x380 500x345x297 51 70 I.
0.
3 (T)
 
SBM 04 MKN, EN, KK, KMK, KEL, KEN
SBM 04 MK, EL
YETY 700x480x450 600x400x340 81 105 I. 3 (T) YETY MK, EL, EN, EC, KK, KMK, KEL, KEN, KEC
YETY G 700x480x450 600x400x340 81 145 II. 4 (PT) YETY G MK, EL, EN, EC, KK, KMK, KEL, KEN, KEC
YETY GT 700x480x450 600x400x335 80 220 III.   YETY GT MK, EL, EN, EC, KK, KMK, KEL, KEN, KEC
YETY 7 850x480x450 750x400x340 102 125 I. 3 (T) YETY 7 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY G7 850x480x450 750x400x340 102 175 II. 4 (PT) YETY G7 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY GT7 850x480x450 750x400x335 100 260 III.   YETY GT7 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY 9 1000x560x500 900x480x390 168 175 I. 3 (T) YETY 9 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY G9 1000x560x500 900x480x390 168 240 II. 4 (PT) YETY G9 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY GT9 1000x560x500 900x480x385 166 350 III.   YETY GT9 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY 11 1200x560x500 1100x480x390 206 195 I. 3 (T) YETY 11 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY G11 1200x560x500 1100x480x390 206 270 II. 4 (PT) YETY G11 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY GT11 1200x560x500 1100x480x385 203 405 III.   YETY GT11 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY 13 1500x640x560 1400x560x450 353 280 I. 3 (T) YETY 13 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY G13 1500x640x560 1400x560x450 353 375 II. 4 (PT) YETY G13 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY GT13 1500x640x560 1400x560x445 349 570 III.   YETY GT13 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY 15 1850x720x560 1750x640x450 504 360 I. 3 (T) YETY 15 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY G15 1850x720x560 1750x640x450 504 490 II. 4 (PT) YETY G15 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC
YETY GT15 1850x720x560 1750x640x445 498 740 III.   YETY GT15 MK, EL, EC, KK, KMK, KEL, KEC