Značenie trezorov Spell SB

podľa konštrukcie a zabudovania:

 • W - stenový trezor na zabudovanie do steny
 • F - podlahový trezor na zabudovanie do podlahy
 • M - nábytkový trezor
 • G - nábytkový trezor so zvýšenou bezpečnostnou triedou II
 • GT - nábytkový trezor so zvýšenou bezpečnostnou triedou III

podľa vybavenia:

 • S - vnútorná uzamykateľná schránka pre trezory a skrine
 • Z - vybavenie pre uloženie zbraní v trezore
 • P - prídavný podstavec pre trezory
 • WHM - výklopný vhadzovací mechanizmus pre trezory YETY
 • VHS - vhadzovacia šachta cez stenu do trezora
 • VHO - vhadzovací otvor pre jednoplášťové schránky SBS

podľa druhu zámkov:

 • K - zámok MAUER na trezorový kľúč (v názve sa neuvádza)
 • MK - mechanický kombinačný zámok LA GARD, alebo M-Lock
 • MKN - trojcastný mechanický kombinačný zámok LA GARD, alebo M-Lock
 • EL - elektronický kombinačný zámok LA GARD Basic
 • EN - elektronický kombinačný zámok M-Lock
 • EC - elektronický kombinačný zámok SECU
 • EP - elektronický kombinačný zámok E-Pass M-Lock
 • EPH - elektronický kombinačný zámok E-Pass M-Lock v hotelovej verzii
 • KK - dva zámky MAUER na trezorový kľúč
 • KMK - zámok MAUER na trezorový kľúč a mech. kombinač. zámok LA GARD (M-Lock)
 • KEL - zámok MAUER na trezorový kľúč a el. kombinač. zámok LA GARD Basic
 • KEN - zámok MAUER na trezorový kľúč a elektronický kombinač. zámok M-Lock
 • KEC - zámok MAUER na trezorový kľúč a elektronický kombinač. zámok SECU
 • KEP - zámok na trezorový kľúč a elektronický kombinač. zámok E-Pass M-Lock

Trezorové zámky

K - kľúčový zámok MAUER
MK - mechanický zámok LA-GARD
EP - elektronický zámok E-Pass M-Lock
EN - elektronický zámok M-Lock
EL - elektronický zámok LA-GARD Basic
EC - elektronický zámok SECU