MT5+

MT5+

Popis modelovej rady MT5+

 • Tri nezávislé uzamykacie mechanizmy
  - 10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
  - 5 neodpružených prstových stavítok ovládaný hadovitým zárezom na kľúči
  - Excentrické interaktívne stavítko ovládané tzv. "alfa" pružinou v kľúči.
 • Velmi vysoká ochrana proti
  - planžetovaniu (testované)
  - nedeštruktivnej dynamickej metóde (testované)
  - odvrtaniu (testované)
  - vytrhnutie bubienka (testované)
 • Velmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírovaniu kľúčov
  - Patentová ochrana kľúča do r. 2025
  - Výroba kľúčov výhradne po predložení magnetickej bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov len vo vybraných servisných strediskách Mul-T-Lock vybavených špeciálnym strojom.
 • Vhodné pre rozsiahle systémy generálneho kľúča zahŕňajúc viac objektov (možnosť delenia do segmentov) s požiadavkou na najvyššiu možnú ochranu proti neoprávnenému kopírovaniu kľúčov.