Systém hlavného a generálneho kľúča

Princíp systému spočíva v konštrukcii vložiek a zámkov, ktoré môžu byť odomykané väčším počtom kľúčov. Takýto systém, pokiaľ je správne navrhnutý, veľmi výrazne znižuje celkový počet kľúčov v podnikoch, inštitúciách, ale aj v menších objektoch vrátane rodinných domov.
V projektoch je možné navrhnúť tzv. hlavné kľúče, vlastné kľúče "na mieru", ktorými je možné odomknúť všetky rôzne skupiny podľa určených kompetencií. Je možné zabezpečiť, že ak bude skupín hlavných kľúčov viac, nebude možné hlavným kľúčom od jednej skupiny odomknúť bezpečnostné vložky inej skupiny. V systéme sa v prevažnej väčšine prípadov projektuje tiež tzv. generálny kľúč, ktorý odomyká všetky bezpečnostné vložky objektu. Kľúč, ktorý odomyká len jeden zámok (bezpečnostnú vložku), nazývame individuálny.