Sejfy sú bezpečnostné schránky rozdelené do dvoch kategórií, pre ktoré je doporučená menšia úložná čiastka buď do 800€ alebo od 2000-6000€.