Bezpečnostné schránky (Spell SB)


SBS 01

SBS 01 MK

SBS 01 EP

SBS 02


SBS 03 EP

Parametre

Základný
typ
Základné rozmery
(v x š x h) v mm
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Trieda
bezpečnosti
Počet
zakladačov
Odvodené varianty základného typu podľa nainštalovaných zámkov
Vonkajšie Vnútorné
SBS 01 250x350x270 246x346x220 19 11 - - SBS 01 MK, EP, EPH
SBS 02 300x460x350 296x456x300 40 17 - - SBS 02 MK, EP, EPH
SBS 03 520x380x350 516x376x300 58 22 - - SBS 03 MK, EP, EPH