Sme autorizované servisné stredisko spoločnosti
Všetko v oblasti zabezpečenia a tovar spoločnosti EVVA zaistíme - aj servis

Mechanické a elektronické bezpečnostné systémy

Mechanické uzamykacie systémy

Elektronické uzamknutie

Elektronické uzamykacie systémy s kontrolou prístupu

Prídavné zabezpečenia

Ochrana výroby duplikátov kľúčov

1) Organizačná ochrana
      - bezpečnostná karta, overenie podpisu
2) Právna ochrana
      - ochrana značky (trvanie neobmedzené)
      - ochrana úžitkového vzoru (trvanie 10 rokov)
      - patentová ochrana (trvanie 20 rokov)
3) Technická ochrana
      - Kľúč musí byť opatrený technickými
         prvkami, ktoré majú zabrániť, alebo čo
         najviac skomplikovať výrobu jeho kópie
4) Technologická ochrana
      - jedine výrobca je schopný vyrobiť duplikát

Mechanické uzamykacie systémy

Druhy systémov podľa štruktúry

Použiteľnosť pre rôzne druhy systémov

 • Systém s hlavným kľúčom (obr.1)
 • Systém s centrálnym kľúčom a vložkou (obr.2)
 • Systém generálneho a hlavného kľúča (obr.3)

Druhy kľúčov EVVA

EVVA MCS

Technické vlastnosti

 • Kódovanie v magnetických poliach
 • Maximálna ochrana dodatočných kľúčov
 • Pre veľmi komplexné uzamykacie systémy
 • Magnetické a dve mechanické kódovacie oblasti
 • Odolnosť proti opotrebeniu vďaka utesneným uzamykacím prvkom
 • Modulárny systém (SYMO)

Maximálna ochrana kľúča

1. Organizačná ochrana
Kľúče EVVA sú vyrábané výhradne pre oprávnené osoby s potrebným oprávnením (napr. bezpečnostná karta).
2. Právna ochrana
Z dôvodu patentovej ochrany našich uzamykacích systémov môžu byť kľúče vyrábané výhradne v EVVA.
3. Technická ochrana
Kľúče – MCS disponujú technickými znakmi (napr. magnetické body), ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje a vysokú mieru odbornej znalosti.
4. Technologická ochrana
Technológia-magnetizácie prakticky znemožňuje ilegálnu výrobu kľúčov.

EVVA 3KSplus

Technické vlastnosti

 • Obojstranný kľúč
 • Najvyššia ochrana dodatočných kľúčov
 • Pre komplexné uzamykacie systémy
 • Bezpružinové blokovacie „stavítka“
 • Vysoká odolnosť proti opotrebeniu
 • Ochrana proti vyhmataniu
 • Modulárny systém (SYMO)

Ochrana kľúča

1. Organizačná ochrana
Kľúče EVVA sú vyrábané výhradne pre oprávnené osoby s potrebným oprávnením (napr. bezpečnostná karta).
2. Právna ochrana
Z dôvodu patentovej ochrany našich uzamykacích systémov môžu byť kľúče vyrábané výhradne v EVVA.
3. Technická ochrana
Kľúče-3KSplus disponujú technickými znakmi (napr. drážkovanie), ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje a vysokú mieru odbornej znalosti.

EVVA ICS

Technické vlastnosti

 • Obojstranný kľúč
 • Nový pekný design
 • Vysoká ochrana dodatočných kľúčov
 • Najvyššia ochrana proti kopírovaniu
 • Pre prevádzkovo orientované systémy
 • Kombinácia troch uzamykacích technológií
 • Najvyššia odolnosť proti opotrebeniu
 • V modulovom a kompaktnom prevedení

Ochrana kľúča

1. Organizačná ochrana
Kľúče EVVA sú vyrábané výhradne pre oprávnené osoby s potrebným oprávnením (napr. bezpečnostná karta).
2. Právna ochrana
Z dôvodu patentovej ochrany našich uzamykacích systémov môžu byť kľúče vyrábané výhradne v EVVA.
3. Technická ochrana
Kľúče- ICS disponujú technickými znakmi (napr. drážkovanie), ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje a vysokú mieru odbornej znalosti.

EVVA EPS

Technické vlastnosti

 • Patentovaný pozdĺžny profil
 • Ochrana dodatočných kľúčov
 • Pre systémy orientované na užívateľa
 • Dvojnásobne pôsobiace, blokovacie kolíky pre vysokú bezpečnosť
 • Vysoká odolnosť proti opotrebeniu
 • Integrovaná kontrola proti manipulácií
 • Kompaktné a modulárne prevedenie

Ochrana kľúča

1. Organizačná ochrana
Kľúče EVVA sú vyrábané výhradne pre oprávnené osoby s potrebným oprávnením (napr. bezpečnostná karta).
2. Právna ochrana
Z dôvodu patentovej ochrany našich uzamykacích systémov môžu byť kľúče vyrábané výhradne v EVVA.
3. Technická ochrana
Kľúče- EPS disponujú technickými znakmi (napr. bočný profil), ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje a vysokú mieru odbornej znalosti.

EVVA FPS

Crosed-Profil-System - Systém prekríženého profilu

Technické vlastnosti

 • Patentovaný pozdĺžny profil
 • Ochrana dodatočných kľúčov
 • Pre malé a stredné systémy orientované na užívateľa
 • Dvojnásobne pôsobiace, blokovacie kolíky pre vysokú bezpečnosť
 • Vysoká odolnosť proti opotrebeniu
 • Kompaktné prevedenie

 

Špeciálne systémy

AirKey

kľúčom je mobil - viac informácií nájdete tu: AirKey

Xesar

bezpečnostné uzamykanie - viac informácií nájdete tu: Xesar

Druhy kľúčov EVVA

MCS

3KSplus

ICS

EPS

FPS

Histórie spoločnosti

Z histórie – EVVA Werk GmbH & Co. KG Wien

1919 | Založenie firmy vo Viedni
1937 | Získanie prvého patentu na visiaci zámok
1974 | Založenie vlastnej výskumno-vývojovej základne
1976 | Vývoj systému GPI
1979 | Vývoj systému MCS
1991 | Založenie obchodného zastúpenia pre Československo v Prahe
1992 | Vývoj systému EMZY
1993 | Založenie obchodného zastúpenia pre Slovensko v Nitre
1993 | Vývoj systému 3KS
1995 | Vývoj systému DPI a DPX
1996 | Vývoj systému ECS
1999 | Vývoj nového systému MCS
2000 | Vývoj systému DUAL
2004 | Začiatok  predaja GPI CR
2007 | Vývoj systému 3KSplus
2008 | Vývoj systému EPS
2008 | Vývoj systému ALS
2009 | Odkúpenie fabriky GUARD v Tišňove
2009 | Vývoj systému ICS
2010 | Vývoj systému e-Primo
2010 | Vývoj systému CPS
2010 | Zmena obch. mena na EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
2012 | Predstavenie nových elektronických systémov Xesar/AirKey